PDA

View Full Version : Theo bước Thánh Phanxicô Xaviêcafeda2009
04-12-2009, 06:34 PM
Theo bước Thánh Phanxicô XaviêT6, 04/12/2009 - 10:56 by nucuoind (http://tgpsaigon.net/user/18)

http://www.youtube.com/watch?v=HbJrFtrq9ls


http://www.youtube.com/watch?v=6lGoc3_4Rhg


http://www.youtube.com/watch?v=kLSFOUqXhe0

Nguồn: http://tgpsaigon.net

cafeda2009
06-12-2009, 05:53 PM
http://www.youtube.com/watch?v=0XB4NwBkNt8


http://www.youtube.com/watch?v=ClCofVJZA7shttp://www.youtube.com/watch?v=VkN0BXxPkrQ


(Nguồn: http://tgpsaigon.net)

cafeda2009
08-12-2009, 09:30 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Zua6izisSbU

http://www.youtube.com/watch?v=fzDVHt2bOoA

http://www.youtube.com/watch?v=VmVXhBVOIic

http://www.youtube.com/watch?v=TXIShucbRA0

Nguồn:http://tgpsaigon.net

cafeda2009
09-12-2009, 07:30 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Yt7GkioOptw

http://www.youtube.com/watch?v=LO9s196tKeM

http://www.youtube.com/watch?v=pUnsR9UVu9A

http://www.youtube.com/watch?v=stnW7Ic0hcs

http://www.youtube.com/watch?v=fDZaxrPTJGU

(Nguồn:http://tgpsaigon.net)

cafeda2009
10-12-2009, 07:15 PM
http://www.youtube.com/watch?v=09o_A8Q06EQ

http://www.youtube.com/watch?v=Lf_Ew_vZv1E

http://www.youtube.com/watch?v=jsLqW9F8E4g

http://www.youtube.com/watch?v=dbmufYR52yE

(Nguồn:http://tgpsaigon.net)