PDA

View Full Version : Mừng Vui Lêncafeda2009
11-12-2009, 09:12 AM
http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/Mung_Vui_Len2.jpg

(Nguồn: http://ubmvgiadinh.org)

cafeda2009
11-12-2009, 09:16 AM
http://www.mediafire.com/?fzwmnmrmelu

(Nguồn: http://ubmvgiadinh.org)

dominico_dung
11-12-2009, 02:05 PM
MỪNG VUI LÊN
Sác tác: Alpha Linh
Thể hiện: (chưa biết)
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/GioiThieu/MungVuiLen_AlphaLinh_UnKnow.mp3

dominico_dung
12-12-2009, 02:19 AM
sau có bài hát mới, thì cafeda2009 (http://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=8290) gởi email có att. cho dominico_dung theo địa chỉ: quocdung_thn@hcm.fpt.vn
dominico_dung sẽ giúp upload host TCVN cho nhé!