PDA

View Full Version : 1000 Hình chủ đề công giáo đen trắng vẽ tay - Sưu tầmoromakeweb
11-12-2009, 11:11 AM
Các bạn có thể sử dụng những hình này vào mục đích dạy giáo lý, chiếu slide minh họa, cho các em thiếu nhi tô màu, v.v...
Số lượng hình này nhiều quá, khó phân loại, mình chia 3 lần up lên, các bạn có thể theo 3 link bên dưới để xem trang đầy đủ của nó nhé

http://www.shareapic.net/content.php?gid=751268&owner=oromakeweb
http://www.shareapic.net/content.php?gid=751269&owner=oromakeweb
http://www.shareapic.net/content.php?gid=751270&owner=oromakeweb

http://preview.shareapic.net/preview6/020528756.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528756-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528757.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528757-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528758.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528758-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528759.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528759-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528760.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528760-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528761.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528761-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528762.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528762-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528763.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528763-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528764.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528764-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528765.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528765-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528766.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528766-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528767.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528767-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528768.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528768-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528769.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528769-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528770.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528770-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528771.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528771-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528775.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528775-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528779.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528779-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528780.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528780-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528781.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528781-Catholic-Drawing-Art-1.html)

oromakeweb
11-12-2009, 11:12 AM
http://preview.shareapic.net/preview6/020528793.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528793-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528794.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528794-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528795.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528795-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528796.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528796-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528797.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528797-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528801.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528801-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528802.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528802-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528803.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528803-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528804.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528804-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528805.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528805-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528806.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528806-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528807.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528807-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528808.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528808-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528809.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528809-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528810.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528810-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528811.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528811-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528812.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528812-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528813.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528813-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528814.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528814-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528815.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528815-Catholic-Drawing-Art-1.html)

oromakeweb
11-12-2009, 11:13 AM
http://preview.shareapic.net/preview6/020528816.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528816-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528817.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528817-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528818.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528818-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528819.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528819-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528820.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528820-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528821.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528821-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528822.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528822-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528823.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528823-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528824.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528824-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528825.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528825-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528826.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528826-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528827.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528827-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528828.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528828-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528829.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528829-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528830.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528830-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528831.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528831-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528832.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528832-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528833.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528833-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528834.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528834-Catholic-Drawing-Art-1.html)http://preview.shareapic.net/preview6/020528838.jpg (http://www.shareapic.net/View-20528838-Catholic-Drawing-Art-1.html)

dominico_dung
11-12-2009, 11:17 AM
bạn có thể zip thành một file cho download không?!

oromakeweb
28-12-2009, 10:13 AM
Mình đã nén lại 6 file nhỏ, bạn download ở link dưới nhé

http://www.ziddu.com/download/7919311/1.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7919312/2.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7919310/3.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7919315/4.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7919314/5.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7919313/6.rar.html