PDA

View Full Version : ĐÊM GIÁNG SINH KỲ DIỆUvũng_nước
12-12-2009, 09:40 AM
Bấm vào đây để===> Nghe Toàn Bộ "Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu" (http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/DemGS_Ky_Dieu.html)

01. Tin vào phép màu
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/01-tin_vao_phep_mau.mp3
02. Đêm Noel đẹp nhất
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/02-dem_noel_dep_nhat.mp3
03. Hoa Giáng Sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/03-hoa_giang_sinh.mp3

04. Bộ đồ đỏ của ông già Noel
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/04-bo_do_do.mp3
05. Lời nguyện cầu trong đêm Giáng Sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/05-loi_nguyen_cau.mp3
06. Búp bê và cành hồng
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/06-bup_be_va_canh_hong.mp3
07. Mẹ lạnh lắm phải không
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/07-me_lanh_lam_phai_ko.mp3

(http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/07-me_lanh_lam_phai_ko.mp3)08. Một món quà ý nghĩa
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/08-mot_mon_qua_y_nghia.mp3
09. Món quà Giáng Sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/09-mon_qua_giang_sinh.mp3
10. Chiếc hộp Giáng Sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/10-chiec_hop_giang_sinh.mp3
11. Quà tặng Giáng Sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/11-qua_tang_giang_sinh.mp3

12. Những quả trứng Phục Sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/12-nhung_qua_trung_phuc_sin.mp3
13. Món quà dành cho Piccola
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/13-mon_qua_danh_cho_piccola.mp3
14. Cổ tích đêm Giáng Sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/14-co_tich_dem_giang_sinh.mp3
15. Giữ lời hứa
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/15-giu_loi_hua.mp3
16. Câu chuyện đêm Giáng Sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/16-cau_chuyen_dem_giang_sin.mp3
17. Lời mời Giáng Sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DemGiangSinhKyDieu/17-loi_moi_giang_sinh.mp3