PDA

View Full Version : Chào Đón Đức Cha Giuse Nguyễn Năng tại Giáo phận Phát DiệmDonRac
16-12-2009, 03:42 PM
http://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/TanPhongGmGiuse.NguyenNang/ChaoDon/ChaoDonGm.NguyenNang.jpg


http://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/TanPhongGmGiuse.NguyenNang/ChaoDon/ChaoDonGm.NguyenNang.wmv

Các files Movie Clip:

Part1: http://www.mediafire.com/?zkjmnyz5onf
Part2: http://www.mediafire.com/?z1mutmogijz
Part3: http://www.mediafire.com/?myzdkznanzj
Part4: http://www.mediafire.com/?lydwiwzzql0
Part5: http://www.mediafire.com/?zimrad2jmft
Part6: http://www.mediafire.com/?mmzmzyhmvtk
Part7: http://www.mediafire.com/?c0mbyzgjumr

DonRac
16-12-2009, 04:46 PM
http://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/TanPhongGmGiuse.NguyenNang/DemDienNguyen/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.jpg


http://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/TanPhongGmGiuse.NguyenNang/DemDienNguyen/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.wmv

Các files Movie Clip:

Part1: http://www.mediafire.com/download/evmzafs3u4wn2zg/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.part1.rar
Part2: http://www.mediafire.com/download/p6at3lqcd2ezq46/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.part2.rar
Part3: http://www.mediafire.com/download/udmtggz8wp7dztc/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.part3.rar
Part4: http://www.mediafire.com/download/g753m38a899j27u/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.part4.rar
Part5: http://www.mediafire.com/download/8l70owx27qfq3wx/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.part5.rar
Part6: http://www.mediafire.com/download/v51g0aoc20cvy4t/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.part6.rar
Part7: http://www.mediafire.com/download/wla0vr4vyw9gep8/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.part7.rar