PDA

View Full Version : Sống Cho Người Yêu - Tác giả: Lm.Thành Tâm - Thể hiện: Thu Hằng - Lm.Nhật HuyDonRac
05-03-2008, 05:50 AM
Sống Cho Người Yêu

Album: Bao La Tình Ngài 4 - Yêu Thương
Tác giả: Lm.Thành Tâm
Thể hiện: Thu Hằng - Lm.Nhật Huy


[stream:fb86de60fd]http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaoLaTinhNgai4-YeuThuong/SongChoNguoiYeu_tt_ThuHang-NhatHuy.mp3[/stream:fb86de60fd]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaoLaTinhNgai4-YeuThuong/SongChoNguoiYeu_tt_ThuHang-NhatHuy.mp3)
PDF (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaoLaTinhNgai4-YeuThuong/SongChoNguoiYeu_tt.pdf)