PDA

View Full Version : Cầu cho linh hồn Phanxicasake
23-12-2009, 09:53 PM
Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Huế và Gia Đình kính báo: (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1430:hi-dong-con-c-m-vo-nhim-hu-va-gia-inh-kinh-bao&catid=30:tin-bao&Itemid=51)

Thứ tư, 23 Tháng 12 2009 15:07
http://tonggiaophanhue.net/home/images/blank.png (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=30%3Atin-bao&id=1430%3Ahi-dong-con-c-m-vo-nhim-hu-va-gia-inh-kinh-bao&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=51)
Nữ tu Marie Michel Hy Phanxica Trần Thị Vang


sinh ngày 17 tháng 02 năm 1925 tại Giáo xứ Tân Mỹ, Mậu Tài, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế


đã được Chúa gọi về vào lúc 15g45, ngày 22 tháng 12 năm 2009


tại Nhà mẹ Phú Xuân - Huế.


Hưởng thọ 84 tuổi. Khấn Dòng 63 năm.


Lễ Nhập Quan lúc 08g00 ngày 23 tháng 12 năm 2009.


Thánh lễ An Táng lúc 07g00 ngày 24 tháng 12 năm 2009


tại Nguyện Đường của Hội Dòng.


An táng tại Nghĩa Trang Thiên Thai – Thành Phố Huế
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phanxica được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Bố Già
23-12-2009, 11:15 PM
Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Huế và Gia Đình kính báo: (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1430:hi-dong-con-c-m-vo-nhim-hu-va-gia-inh-kinh-bao&catid=30:tin-bao&Itemid=51)

Thứ tư, 23 Tháng 12 2009 15:07
http://tonggiaophanhue.net/home/images/blank.png (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=30%3Atin-bao&id=1430%3Ahi-dong-con-c-m-vo-nhim-hu-va-gia-inh-kinh-bao&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=51)
Nữ tu Marie Michel Hy Phanxica Trần Thị Vang


sinh ngày 17 tháng 02 năm 1925 tại Giáo xứ Tân Mỹ, Mậu Tài, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế


đã được Chúa gọi về vào lúc 15g45, ngày 22 tháng 12 năm 2009


tại Nhà mẹ Phú Xuân - Huế.


Hưởng thọ 84 tuổi. Khấn Dòng 63 năm.


Lễ Nhập Quan lúc 08g00 ngày 23 tháng 12 năm 2009.


Thánh lễ An Táng lúc 07g00 ngày 24 tháng 12 năm 2009


tại Nguyện Đường của Hội Dòng.


An táng tại Nghĩa Trang Thiên Thai – Thành Phố Huế
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phanxica được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. AmenXin Chúa cho Linh hồn Nữ Tu Phanxica được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời Sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.

Hiệp ý cùng hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, cầu nguyện cho linh hồn Nữ Tu Phanxica...

cafeda2009
24-12-2009, 09:02 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phanxica được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen!

conchien
24-12-2009, 01:52 PM
Xin CHÚA đón linh hồn PHANXICA vào trong nước của NGÀI .

ocean_moonlight
24-12-2009, 06:24 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phanxica được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen!
Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu xin.Amen

nenhongnho
24-12-2009, 06:56 PM
Nguyện xin Chúa đón linh hồn Phanxica về hưởng Giáng Sinh trên thiên đàng, là nơi đầy ánh sáng và bình an. Amen.

hongphung0518
24-12-2009, 08:34 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phanxica được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Rosa_Huong
29-12-2009, 12:30 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Phanxica được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.