PDA

View Full Version : Vẽ không giốngBMK
09-07-2007, 10:04 PM
Có một thợ vẽ, công việc làm ăn rất là ế.

Có người khuyên anh ta nên vẽ hình chơi bời của vợ mình và treo ngoài cửa để làm quảng cáo, nhất định có thể chào hàng làm ăn. Anh thợ vẽ vui vẻ làm như thế.

Một hôm ông già vợ đến thăm nhìn thấy hình chơi bời của con gái, bèn hỏi: “Cái cô gái này là ai vậy ?”

Trả lời: “Là lịnh ái” .

Ông già vợ lại hỏi: “Tại sao nó với người đàn ông xa lạ đó ôm ấp nhau ?”

Suy tư:

Bố nhìn hình vẽ con gái và con rễ mà không nhận ra là con gái và con rễ mình, thì đúng là họa sĩ vẽ quá bết, tiệm ế là phải.

Cuộc sống của người Ki-tô hữu là phác họa lại đời sống của Chúa Giê-su, tức là khiêm tốn, yêu thương, và phục vụ, nhưng vẫn có nhiều người Ki-tô hữu phác họa lại không đúng hình ảnh của Chúa Giê-su trong cuộc sống của mình, mặc dù họ có thể làm được điều đó nhờ tình thương và ân sủng của Thiên Chúa ban cho.

Chúa Giê-su là Thiên Chúa đồng bản tính với Chúa Cha, nhưng vì yêu thương nhân loại nên khiêm tốn hạ mình sinh ra trong cảnh khó nghèo, phục vụ các môn đệ và lo cho dân chúng, đó là hình ảnh của Chúa Giê-su, nhưng có những người Ki-tô hữu phát họa sai hình ảnh ấy, họ kiêu ngạo vỗ ngực xưng mình là kẻ giàu có, bốc lột anh em đồng loại, và bắt người khác phải phục vụ mình, rồi sau đó thì…đi rước lễ như những người Ki-tô hữu khác. Không biết lương tâm của họ có áy náy không !

Họa sĩ vẽ tồi thì tiệm vẽ ế là phải.

Người Ki-tô hữu phác họa hình ảnh Chúa Giê-su trên mình không giống Ngài, nên người ta vẫn cứ chưa nhận ra mình là người Ki-tô hữu, là con cái của Thiên Chúa, dù cho chúng ta vẫn thường xuyên dâng lễ và rước lễ…

[align=right:2dafc2508b](Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.)[/align:2dafc2508b]