PDA

View Full Version : CÔNG NGHI HƯU THÍCH ĂN CÁdvtung
08-03-2008, 02:49 PM
CÔNG NGHI HƯU THÍCH ĂN CÁ
[align=justify:09d29b77e7]Công Nghi Hưu rất thích ăn cá, từ khi thôi làm thừa tướng của nước Lỗ, thì mỗi ngày đều có người đem cá đến dâng trước cửa, nhưng Công Nghi Hưu không bao giờ nhận của ai cả.

Em trai của ông ta bèn hỏi: “Không phải anh thích ăn cá sao ? Sao lại không nhận cá của người ta dâng ?”

Công Nghi Hưu trả lời: “Ta không thể nhận được, vì một khi nhận thì mắc nợ của người ta, và cũng nhất định là phải chiều theo ý của người ta. Chiều theo ý người ta là làm tổn hại đến pháp luật, làm hại đến pháp luật là ta đánh mất cương vị thừa tướng, mất cương vị thừa tướng thì người ta sẽ không dâng cá đến cho ta nữa. Không có người dâng cá cho ta, thì ta lại mất đi bổng lộc, không có tiền để tự mình mua cá, thì có thể ngay cả cá cũng không có mà ăn. Cho nên, bây giờ ta thà xuất tiền của mình ra mua cá mà ăn còn hơn.”[/align:09d29b77e7]
(Hàn Phi tử: Ngoại trữ thuyết tả hạ)

Suy tư:

[align=justify:09d29b77e7]Thời nay, có những ông quan không đợi người ta dâng biếu nhưng lại dùng quyền lực để chiếm đoạt cái mình thích; thời nay có những người nhiều tiền của và thế lực, nhưng lòng tham vẫn không thỏa mãn với những gì mình có, không những bắt người ta tặng cho, mà còn dùng tiền bạc và thế lực để chiếm đoạt của người khác, họ “ăn” mà không nghĩ đến hậu quả “đời cha ăn mặn (thì) đời con khát nước” hoặc “cha nợ (thì) con trả”, mà cái khát nước này không phải chỉ là chuyện nói chữ cho vui, nhưng là khát nước ở trong hỏa ngục, và nợ phải trả không những đời này mà trả nợ đời sau trong chốn phạt đời đời.

Thích ăn cá nhưng lại không nhận cá người ta biếu cho, đó là người có lòng tự trọng và là một vị quan thanh liêm, thật hiếm có vậy.

Quà tặng là bày tỏ tấm lòng thành của người tặng, không có gì đáng nói, và người nhận cũng chẳng có gì phải bàn, nhưng người có lòng tự trọng cảm thấy áy náy khi nhận quà của người khác; và người có lòng bác ái cũng cảm thấy không yên tâm khi nhận quà của người nghèo khó, dù đó là lòng thành của họ, thì huống gì là những người đi chiếm đoạt hoặc cưỡng ép người khác tặng quà !

Có đức tin với không có đức tin thì khác nhau là ở điểm đó.[/align:09d29b77e7]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic