PDA

View Full Version : TÌNH YÊU DUNG MẠO SỰ SỐNG (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
28-12-2009, 02:15 PM
Bài giảng Tĩnh Tâm năm 1991, (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

TÌNH YÊU DUNG MẠO SỰ SỐNG

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/3_TINH_YEU_DUNG_MAO_SU_SONG.mp3