PDA

View Full Version : Hình ảnh giới trẻ Huế vui Giáng Sinh tại giáo xứ Ngọc Hồsake
28-12-2009, 03:38 PM
Noel 2009
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/gioitre_01.jpg
Hình ảnh Giới trẻ Hạt thành phố Huế
vui Giáng Sinh tại Giáo xứ Ngọc HồNguồn ảnh: LM. Bênêđictô Ngô Văn Hài


http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/001_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/002_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/003_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/004_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/005_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/006_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/007_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/008_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/009_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/010_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/011_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/012_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/013_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/014_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/015_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/016_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/017_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/018_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Noel2009_Hue/019_gioitre_GiangSinh_NgocHo_271220.jpg
(nguồn: http://tonggiaophanhue.net) (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1459:noel-2009-hinh-nh-gii-tr-ht-thanh-ph-vui-giang-sinh-ti-giao-x-ngc-h&catid=7:hinh-anh&Itemid=30)