PDA

View Full Version : PHỤC SINH (Gm. Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
29-12-2009, 08:24 AM
Bài giảng Tĩnh Tâm năm 1991, (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

PHỤC SINH

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/4_PHUC_SINH.mp3