PDA

View Full Version : GIEO GIỐNG VÀ TỪ BỎ (Gm. Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
30-12-2009, 03:06 AM
GIEO GIỐNG VÀ TỪ BỎ
Bài giảng Tĩnh Tâm năm 1991, (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/5_GIEO_GIONG_VA_TU_BO.mp3