PDA

View Full Version : VẤN ĐỀ HÔN NHÂN (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
30-12-2009, 04:02 AM
VẤN ĐỀ HÔN NHÂN
Bài Giảng Năm 1991 (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/09_VAN_DE_HON_NHAN.mp3