PDA

View Full Version : ƯỚC MƠ ĐỜI NGƯỜI VÀ ĐỨC MẾN (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
30-12-2009, 04:32 AM
ƯỚC MƠ ĐỜI NGƯỜI VÀ ĐỨC MẾN
Bài Gỉảng Tĩnh Tâm Năm 1991
(Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/12_UOC_MO_DOI_NGUOI.mp3