PDA

View Full Version : CÂU CHUYỆN NHỮNG BÀ GÓA (Gm. Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
30-12-2009, 04:36 AM
CÂU CHUYỆN NHỮNG BÀ GÓA
Bài Tĩnh Tâm Năm 1991 (Gm. Nguyễn Văn Khảm)

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/13_CAU_CHUYEN_NHUNG_BA_GOA.mp3