PDA

View Full Version : Công văn kết án cha Giuse Nguyễn Văn Hữu của huyện Mỹ Đứconggiachonggay_99
10-01-2010, 09:42 AM
Công văn kết án cha Giuse Nguyễn Văn Hữu của huyện Mỹ Đức
VietCatholic News (09 Jan 2010 15:44)
http://www.vietcatholic.net/pics/010910myduc2.jpghttp://www.vietcatholic.net/pics/010910myduc3.jpghttp://www.vietcatholic.net/pics/010910anphu2.jpg