PDA

View Full Version : GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CUỘC ĐỜI (Phân 2)vũng_nước
13-01-2010, 07:42 AM
Giải đáp thắc mắc cuộc đời
CD 02 - Tại sao một Chúa lại Ba Ngôi ?

Bấm vào đây để nghe trọn CD ===> "Tại sao một Chúa lại Ba Ngôi ? " (http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/thac_Mac_2.html)

Thánh ca – Giới thiệu
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/01_Gioi_Thieu.mp3

Một Chúa Ba Ngôi – Thánh Linh bởi Cha và Con
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/02_Mot_Chua_Ba_Ngoi.mp3


Tại sao sự dữ tràn ngập thế giới ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/03_Tai_Sao_Su_Du_Tran_Ngap_The_Gioi.mp3


Thiên Chúa xếp đặt mọi việc tốt xấu ? Chúa tốt lành sao cộng tác vào sự dữ ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/04_Thien_Chua_Xep_Dat_Moi_Viec_Tot_Xau.mp3


Sao Chúa không ngăn cản sự dữ ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/05_Sao_Chua_Khong_Ngan_Can_Su_Du.mp3


Các Thánh có đau khổ và chết không ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/06_Cac_Thanh_Co_Dau_Kho_Va_Chet_Khong_2.mp3


Xác con người như xác con vật ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/07_Xac_Con_Nguoi_Nhu_Xac_Con_Vat.mp3


Chết rồi, linh hồn bay đi đâu ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/08_Chet_Roi,_Linh_Hon_Bay_Di_Dau.mp3


Có thiên đàng, hoả ngục, luyện ngục ? Ba nơi đó ở đâu ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/09_Co_Thien_Dang,_Hoa_Nguc,_Luyen_Nguc.mp3


Có tiền định một số người sa hoả ngục ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/10_Co_Tien_Dinh_Mot_So_Nguoi_Sa_Hoa_Nguc.mp3


Có ma thật không ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/11_Co_Ma_That_Khong.mp3


Giáo Hội trừ quỷ, quỷ có ra không ?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/GIAI_DAP_THAC_MAC_2/12_Giao_Hoi_Tru_Quy,_Quy_Co_Ra_Khong.mp3