PDA

View Full Version : Haïti: Đức Tổng Giám Mục Port-au-Prince đã tử thương trong trận động đấtonggiachonggay_99
14-01-2010, 06:33 AM
VietCatholic News (13 Jan 2010 15:13)
Rôma, Thứ Tứ 13 tháng 1, 2010 (Le Monde vu de Rome) - Đức Tổng Giám Mục Joseph Serge-Miot Tổng Giám Mục Port-au-Prince đã qua đời trong trận động đất cường độ 7.0 tàn phá Haïti ngày thứ ba vừa qua và đã san bằng thủ đô nước này.

Cơ quan Truyền Giáo Misna tại Ý đã thông báo: thi thể của Đức Tổng Giám Mục đã được tìm thấy dưới đống gạch vụn của Tòa Tổng Giám Mục.

Theo các nhà thừa sai của Hội Thừa Sai Thánh Giacôbê, hiện diện tại Haïti bốn mươi năm nay, và xác nhận bởi Misna, Đức Giám Mục Charles Benoît, giám mục phụ tá cũng được thông báo là mất tích.

Đức Tổng Giám Mục Serge-Miot sanh năm 1946. Ngài được phong chức linh mục năm 1975, và được thánh hiến là Giám Mục năm 1997, lúc đầu là giám quản tông tòa. Ngài được phong chức Tổng Giám Mục Port-au-Prince từ ngày 1 tháng Ba năm 2008.
Bùi Hữu Thư