PDA

View Full Version : Thư của Đức Giám mục Giáo phận KonTumThanhCaVN
14-01-2010, 08:27 AM
http://tgphanoi.org/uploads/Giaophan/gp%20kontum.jpg

Nguồn: http://www.tgphanoi.org