PDA

View Full Version : Thư của Giáo hạt Xóm MớiThanhCaVN
14-01-2010, 08:30 AM
Thư của Giáo hạt Xóm Mới

Kính thưa Đức Tổng, Đức Cha Phụ Tá, Linh mục đoàn, và gia đình Giáo Phận Hà Nội,
Qua thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, và tin tức đó đây, chúng con được biết Thánh giá của giáo xứ Đồng Chiêm đã bị triệt hạ, và một số giáo dân bị đánh trọng thương.

Vì thế,

Thay mặt cho Linh mục đoàn và tòan thể gia đình Giáo hạt Xóm Mới, Giáo phận Sài Gòn, chúng con xin hiệp thông, và chia sẻ sự mất mát và đau thương của Đức Tổng và Tổng Giáo Phận Hà Nội thân yêu.

Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót :

- An ủi và chúc lành cho Đức Tổng và tòan thể giáo phận, đặc biệt cho những người bị trấn áp một cách bất công.
- Ban tình thương, an bình, công chính, và chân lý sớm ngự trị trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Sài gòn ngày 09/01/2010

TM. Giáo hạt Xóm Mới
Hạt trưởng

Linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ