PDA

View Full Version : KỲ VỌNG !!!xoai_xanh
14-01-2010, 02:28 PM
Trong cuộc sống, trước đây và hiện tại, ai là người KỲ VỌNG vào bạn nhất?
và khi mình không đáp ứng dược sự kỳ vọng đó thì mình sẽ làm gì?
Mình có vượt qua được tự ái để chia sẽ thất bại với mọi người, hay mình xa lánh tất cả mọi người ....
Hãy cho chia sẽ với tôi kinh nghiệm của bạn và cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.