PDA

View Full Version : ĐIỀU CON CHƯA LÀM ĐƯỢCDom Khoa
20-02-2010, 08:33 PM
Cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta, tuy nhiên những điều mà Người đã dạy con thì con đã làm được bao nhiêu? Có lẽ rất ít so với hồng ân Chúa ban cho con. Ngay cả lời kinh Lạy Cha mà Người dạy cho chúng ta mà chúng ta còn chưa thực hiện hết.
Như chúng ta đã biết, trong Kinh lạy Cha mà Chúa dạy cho chúng ta có những lời xin sau: 1. Nguyện Danh cha cả sáng.
2. Nước Cha trị đến.
3. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
và những lời nguyện xin cho bản thân chúng talà:
1. Lương thực hàng ngày.
2. Tha nợ chúng con, và cho con biết tha nợ cho kẻ có nợ chúng con.
3. Xin chớ để con sa chước cám dỗ.
Vâng, ba điều đầu tiên là ta xin cho nước Chúa, vạy xin hỏi chúng ta đã làm được chưa, ngay cả bản thân tôi nữa, đoi lúc tôi còn bỏ bê việc đạo đức không đọc kinh hôm và kinh mai, hay chỉ đọc với một một cách miễn cưỡng, vừa đọc vừa buồn ngủ. Có lẽ đó chỉ là làm cho có lệ với người ta mà thôi. Thế thì bao giờ ba lời cầu nguyện đầu tiên được hoàn thành đây?
Còn đối với ba điều xin cho bản thân con người thì cầu xin Chúa giúp đỡ để có người thực hiện được. Tuy nhiên khi chỉ xin Chúa mà thôi mà không có ý chí của bản thân chúng ta, không có sự cố gắng của chúng ta thì Chúa không thể giúp chúng ta được. Nếu nói về điều này thì sẽ thiên về ý chí chúng ta là phần nhiều. Bởi chúng ta không thực hiện điều đó. Đối với điêù thứ hai, "tha nợ" hai tiếng khi nói lên thì rất dễ nhưng khi làm rồi mới thấy khó khăn. Người ta thiếu tôi vài đồng thì tôi quyết tâm đòi cho được bấy nhiêu đồng trong khi gia đình người đó rất nghèo. Cậu bạn tôi đánh tôi, tôi quyết đánh cho được lại nó và nhiều hơn nữa là đàng khác, hay còn có người đòi lại "nợ danh dự" cái nợ không biết làm sao để trả mà con người chỉ nghĩ theo cách bình thường đánh một trận hay nhiều cách khác. Nếu ta làm như vậy thì khó mà thực hiện được những điều ta đã xin.
Đó chỉ là đối với Kinh Lạy Cha mà thôi, còn biết bao là điều khác mà Chúa dạy ta mà ta không làm! nhiều lắm!...:6: