PDA

View Full Version : Thánh Giá Hiên Ngang - 4 bè (Hải Triều)Linh
28-02-2010, 04:49 PM
Linh mới chép xong bài này. Gửi AC tiện sử dụng.
Nếu in trên A4 thi chữ hơi to ; in trên A5 thì... tiết kiệm (chọn 2 pages per sheet).

nhicindy
05-08-2010, 09:22 PM
Linh ơi, Linh có file MP3 của bài hát "Thánh Giá Hiên Ngang" của Hải Triều ko gửi cho mình xin nhe`

Cám ơn Linh

dominico_dung
30-01-2012, 08:07 AM
* Bổ sung, cập nhật để ACE tiện tham khảo thêm nhân Mùa Chay đến.