PDA

View Full Version : mừng kính thánh Giusegioanha
01-03-2010, 01:05 AM
ACE và các ca trưởng thân mến

Nhân dịp lễ kính Thánh Giuse 19.3.2010
Giáo xứ mình vinh dự được đón tiếp ĐGM-Quý cha ĐP. Xuân lộc về mừng lễ
và kết hợp trong thánh lễ là nghi thức làm phép đặt viên đá đầu tiên
xây dựng nhà thờ

Mời ACE - các ca trưởng tham khảo các bài hát trong thánh lễ