PDA

View Full Version : một số linh học tậptranvanquyet73
05-03-2010, 07:07 PM
Phan mem dowload nhanh: http://www.internetdownloadmanager.com/ (http://www.internetdownloadmanager.com/)
Copy va paste nhanh : http://www.taiphanmem.org/download-copyfaster-tang-toc-qua-trinh-copy-paste.html (http://www.taiphanmem.org/download-copyfaster-tang-toc-qua-trinh-copy-paste.html)
Phan mem nghe nhac : http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrokhachhang/softwaredownload/2008/1/33057.html (http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrokhachhang/softwaredownload/2008/1/33057.html)
Phan mem office 2003 : http://www.topshareware.com/office-2003-full/downloads/1.htm (http://www.topshareware.com/office-2003-full/downloads/1.htm)
Phan mem ghi dia : http://www.taiphanmem.org/download-nero-ghi-dia-cddvd-tot-nhat.html (http://www.taiphanmem.org/download-nero-ghi-dia-cddvd-tot-nhat.html)
Phan mem album : http://www.3d-album.com/ (http://www.3d-album.com/)
http://download.phanvien.com/wedding-album-maker-gold-3-07-phan-mem-tao-slideshow/5 (http://download.phanvien.com/wedding-album-maker-gold-3-07-phan-mem-tao-slideshow/5)
phan mem cat ghep video: http://www.corel.com/servlet/Satellite/us/en/Product/1175714228541#tabview=tab0 (http://www.corel.com/servlet/Satellite/us/en/Product/1175714228541#tabview=tab0)
phan mem chuyen duoi : http://www.effectmatrix.com/total-video-converter/ (http://www.effectmatrix.com/total-video-converter/)
phan mem ghi am : http://www.pamela.biz/en/download/ (http://www.pamela.biz/en/download/)
trang we hoc tap

hoc 3ds max , hoc tap daihoc , pho thong ,….
http://htv4.vn (http://htv4.vn/pages/MediaLibrary.aspx?Me=4&Sub=5&Bra=491)
hoc pho to shop truc tuyen : http://my.opera.com/onceclick/blog/hoc-photoshop-toan-tap-bang-video (http://my.opera.com/onceclick/blog/hoc-photoshop-toan-tap-bang-video)
http://www.hocpsd.com/2009/09/lam-min-da-bang-photoshop-video.html (http://www.hocpsd.com/2009/09/lam-min-da-bang-photoshop-video.html)
hoc corel draw : http://www.youtube.com/watch?v=R_fI6UPrcr0&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=R_fI6UPrcr0&feature=related)http://www.youtube.com/watch?v=R_fI6UPrcr0&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=R_fI6UPrcr0&feature=related)


chúc thành công

AugustineTuanBao
06-03-2010, 05:58 PM
Hihi, em thấy video clip cũng chả mấy khó khăn. Cũng dễ. Mà em thấy chỉ được 1 cái. Có Nhạc đệm hay, chiếu nhanh, xẹc,... .:71: