PDA

View Full Version : Góp nhặt từ cuộc sống.Gia Nhân
06-03-2010, 09:57 PM
Góp nhặt từ cuộc sống.


Cuộc đời này là tuơng đối , không có gì là tuyệt đối cả, biết nhìn vào những chổ không tuyệt đối, chấp nhận nó thí mới sống được


bạn có tin vào may mắn, thật sự là có may mắn đấy, dù có muốn tin hay không. Nhưng may mắn chỉ đến với những người đã sẵng sàgn đón nhận nó, và luôn biết cố gắng

thứ gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó, hãy biết nhìn đời bằng cả đôi mắt của bạn, nếu chỉ biết nhìn vào mặt xấu của người khác thì cả đời sẽ chỉ cô độc

bạn bè, bạn bè là lợi dụng lẫn nhau mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhau, anh có điều kiện về cái này .. chia sẽ cho tôi, tôi mắc nợ anh, có cơ hội nhất định tôi sẽ trả..

nếu bạn có con, điều đầu tiên là bạn phải rèn luyện cho nó ý chí. Bởi vì dù nó có đi đúng đường biết nhận được điều đúng điều sai, nhưng trước những cám dỗ của cuộc đời, liệu nó có đi đúng hướng..

mọi khó khăn chỉ là nhỏ nhặt, chỉ có thành công là lớn. Hãy luôn biết vượt qua khó khăn nhỏ để đạt được thành công lớn

Cả thế giới luôn vận động, hãy vận động theo nó, đừng ngồi lì một chổ. ông bà ta vẫn nói "nhàn cư vi bất thiện" ,nếu không có việc gì để làm hãy tạo cho mình một mục đích, vận động để đạt được mục đích đó, có lẽ cuộc sống sẽ bớt tẻ nhạt hơn

Cuộc đời có 80 năm...
*20 năm đầu học tập rèn luyện....
*40 năm sau dùng những thứ học được để cống hiến, cồng hiến cho cuộc đời, cho tuơng lai, con cháu cho bản thân..
*20 năm cuối đời với nhũng gì ta đã cống hiến hãy dùng nó để hưởng thụ..
những năm còn lại... có lẽ chỉ là chờ chết...

Đang tích lũy thêm,...