PDA

View Full Version : Hình ảnh Di dời phần mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đến nơi mới khang trang hơnhungdung
06-03-2010, 10:11 PM
Hình ảnh Di dời phần mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đến nơi mới khang trang hơn


CẦN THƠ - Thứ Năm 04 tháng 3 năm 2010, với sử chủ toạ của Đức Cha Stêphanô phó Giáo Phận Cần Thơ, các cha Hạt Bạc Liêu và một số cha khách, đã di dời phần mộ của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sang phần mộ mới khang trang hơn. Địa điểm mới cũng tọa lạc trong khuôn viên Nhà thờ Tây Sậy.

Các nghi thức và thánh lễ từ 8g30 đến 10g30

VietCatholic News


http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep0.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep1.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep2.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep3.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep4.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep5.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep6.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep7.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep8.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep9.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep10.jpg

hungdung
06-03-2010, 10:13 PM
Hình ảnh Di dời phần mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đến nơi mới khang trang hơnhttp://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep11.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep12.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep13.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep14.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep15.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep16.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep17.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep18.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep19.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep20.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/100304TruongBuuDiep04032010/Pics/100304TruongBuuDiep21.jpg

dominico_dung
07-03-2010, 12:47 AM
(bổ sung hình ảnh, nguồn: VietCatholic New)

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep0.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep1.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep10.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep11.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep12.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep13.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep14.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep15.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep16.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep17.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep18.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep19.jpg

dominico_dung
07-03-2010, 12:48 AM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep2.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep20.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep21.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep3.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep4.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep5.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep6.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep7.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep8.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/100304TruongBuuDiep9.jpg

dominico_dung
15-07-2010, 06:57 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/Anh_ChaDiep/SDC11767.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/Anh_ChaDiep/SDC11791.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/Anh_ChaDiep/SDC11790.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/Anh_ChaDiep/SDC11768.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/Anh_ChaDiep/SDC11772.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/Anh_ChaDiep/SDC11771.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Anh_Di_Doi_HaiCot_Cha_TruongBuuDiep/Anh_ChaDiep/SDC11769.jpg(Nguồn: nenhongnho gởi tặng)