PDA

View Full Version : Người con hoang đàng (Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
12-03-2010, 04:06 AM
NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG (Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm)


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nguoi_con_hoang_dang/cnchay4.jpg

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nguoi_con_hoang_dang/Hai_Nguoi_Con.mp3