PDA

View Full Version : Theo Đức Thánh Cha Giáo Hội luôn luôn đổi mớistrawberrybaby
12-03-2010, 06:28 AM
Ngài giải thích tại sao sự duy nhất của Chúa Kitô sẽ luôn luôn mang lại sự canh tân

VATICAN CITY, ngày 9 tháng Ba, 2010 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI nói: “Sự duy nhất của Chúa Kitô có nghĩa là sẽ có những mới mẻ và canh tân bên trong Giáo Hội trong mọi giai đoạn của lịch sử.”

Hôm nay Đức Thánh Cha giải thích như vậy trong buổi triều kiến chung, trong đó ngài bàn đến một lần nữa về vị thánh ngài đã nghiên cứu trong luận án của ngài: Bonaventura.

Đức Thánh Cha tập trung vào giáo huấn của thánh Bonaventura về lịch sử, gây nên bởi phản ứng đối với sự hiểu nhầm được loan truyển trong dòng Phanxicô vào thời của ngài.

Đức Thánh Cha giải thích, theo thánh Bonaventura, công trình của Chúa Kitô không thoái hậu hay thất bại, nhưng luôn luôn phát triển.

Đức Thánh Cha Benedict XVI nói Giáo hội không bất động, và cố định trong quá khứ, khiến cho những đổi mới không thể xẩy ra.

Đức Thánh Cha giải thích: "Thánh Bonaventura trình bầy rõ ràng ý tưởng của sự tiến bộ, và đây là một điều mới mẻ đối với các Giáo Phụ của Giáo Hội và đa số những người đồng thời với ngài. Đối với thánh Bonaventura, Chúa Kitô không phải là cùng điểm như các Giáo Phụ của Giáo Hội đã suy nghĩ, mà là trung tâm của lịch sử; lịch sử không chấm dứt với Đức Kitô, nhưng đã có một giai đoạn mới khởi đầu.”

Một hậu quả của điều này liên hệ đến sự hiểu nhầm của các Giáo Phụ của Giáo Hội.

Đức Thánh Cha ghi nhận: "Cho tới lúc đó mọi người đều cho rằng những ý tưởng của các Giáo Phụ của Giáo Hội là tuyệt đỉnh của thần học, và tất cả mọi thế hệ kế tiếp của họ chỉ có thể là các môn đệ mà thôi. Ngay cả Thánh Bonavenura cũng công nhận các Giáo Phụ vĩnh viễn là những bực thầy, nhưng hiện tượng về thánh Phanxicô mang đến cho ngài việc xác tín là sự phong phú của Lời Đức Kitô không bao giờ suy cạn và cũng có thể có những ánh sáng mới phát hiện trong các thế hệ mới.”

"Sự duy nhất của Đức Kitô cũng bảo đảm rằng các sự mới mẻ và canh tân luôn hiện hữu trong mọi giai đoạn của lịch sử.”

Đức Thánh Cha Benedict XVI nói như vậy hôm nay về những ai có ý tuởng là Giáo Hội đang suy đồi thường trực, và một số người còn cho rằng sự suy đồi này đã khởi sự ngay sau Tân Ước.

Nhưng Đức Thánh Cha nói, trên thực tế, công trình của Đức Kitô không đi thối lui, nhưng luôn luôn tiến tới.

Ngài nói: "Giáo Hội sẽ ra sao nếu không có những linh đạo mới của Dòng Xitô, Dòng Phanxico và Dòng Đa Minh, linh đạo của Thánh Têrêsa Avila và Gioan Thánh Giá, v..v..? Sự khẳng định này cũng vẫn có giá trị hôm nay: 'Opera Christi non deficiunt, sed proficiunt,' công trình của Chúa Kitô luôn tiến tới."

Bùi Hữu Thư