PDA

View Full Version : Sáng Tác Linh Mục Nguyễn Trường Luângiusehien
01-04-2008, 08:19 AM
Hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của Linh Mục Nguyễn Trường Luân


Xin Chỉ Một Lời (http://thanhcavietnam.us/file/storage/63xinchimotloi.pdf)


Chuỗi Thương Xót (http://thanhcavietnam.us/file/storage/533chuoithuongxot.pdf)


Ave Maria Tên Dịu Êm (http://thanhcavietnam.us/file/storage/17avemariatendiuem.pdf)


Giuse Cha Nhân Hiền (http://thanhcavietnam.us/file/storage/596giuse.pdf)

caoduc
09-06-2008, 11:50 AM
giusehien ơi sách tác của Cha sao không thấy vậy

giusehien
09-06-2008, 09:24 PM
Hello Cao Duc ! Thật ra mình đã post những bài của Cha trong diẽn đàn cũ rồi nhưng vì chuyển qua diễn đàn mới nên mình không hiểu tại sao nó không có. Hơn nữa mình không biết địa chỉ củ của Diễn Đàn, nên không có bài để upload lên lại. Mặt khác, những bản nhạc của cha mình không còn giữ lại trên máy.... Để có gì , mình xem lại và tìm địa chỉ cũ của diển đàn xem sao ? Mến . Giusehien

vũng_nước
07-01-2009, 03:39 PM
File name: Cha Luan 1.zip:
Download link: http://www.mediafire.com/file/t2bnlwdxm0l (http://www.mediafire.com/file/t2bnlwdxm0l)

File name: Cha Luan 2.zip:
Download link: http://www.mediafire.com/file/nwd7uy4m1zn (http://www.mediafire.com/file/nwd7uy4m1zn)

vũng_nước