PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho L.M Maria Gioan Kim Nguyễn Hoàng TríIchick
13-03-2010, 10:56 AM
Xin các anh chị em cùng cầu nguyện cho L.M Maria Gioan Kim Nguyễn Hoàng Trí (Bác của M.TT). Trong thời gian tĩnh tâm Cha đã bị đột quỵ.Hiện đang nằm tại Bệnh viện của Thành phố Qui Nhơn.Tình hình bệnh của Cha đã trở nặng.

Nguyện xin Chúa xót thương đến người tôi trung của Ngài đang chịu nổi đau.Xin Chúa ban thêm sức mạnh để Cha đón nhận thánh ý Chúa. Amen.

Maryt
13-03-2010, 11:04 AM
Nguyện xin Cha thương ban xuống muôn ơn lành cho L.M Maria Gioan Kim Nguyễn Hoàng Trí (Bác của M.TT).

forget_me_not
13-03-2010, 11:09 AM
Lạy Cha Máu Châu Báu Cực Thánh. Xin Cha thương xót và chữa lành L.M Maria Gioan Kim Nguyễn Hoàng Trí (Bác của M.TT). :77:

maria_hanh98
13-03-2010, 11:14 AM
Nguyện xin Chúa xót thương đến người tôi trung của Ngài đang chịu nổi đau.Xin Chúa ban thêm sức mạnh để Cha đón nhận thánh ý Chúa. Amen.


:77: :77: :77:
Xin Chúa thương nhậm lời chúng con

ocean_moonlight
13-03-2010, 01:54 PM
Nguyện xin Chúa xót thương đến người tôi trung của Ngài đang chịu nổi đau.Xin Chúa ban thêm sức mạnh để Cha đón nhận thánh ý Chúa. Amen.


:77: :77: :77:
Xin Chúa thương nhậm lời chúng con.Amen

Bố Già
13-03-2010, 03:14 PM
Xin các anh chị em cùng cầu nguyện cho L.M Maria Gioan Kim Nguyễn Hoàng Trí (Bác của M.TT). Trong thời gian tĩnh tâm Cha đã bị đột quỵ.Hiện đang nằm tại Bệnh viện của Thành phố Qui Nhơn.Tình hình bệnh của Cha đã trở nặng.

Nguyện xin Chúa xót thương đến người tôi trung của Ngài đang chịu nổi đau.Xin Chúa ban thêm sức mạnh để Cha đón nhận thánh ý Chúa. Amen.Hiệp ý cầu nguyện cho vị Mục Tử, đang lâm bệnh.

Xin Chúa nâng đỡ ngài cả hồn lẫn xác.

Ban cho Ngài đón nhận thánh ý Chúa trong bình an.

teresa_my88
13-03-2010, 04:09 PM
Xin dâng lên Chúa linh hồn Maria Gio-an Kim.A-men.