PDA

View Full Version : Địa Phận Dallas sẽ có thêm 2 giám mục phụ táGia Nhân
15-03-2010, 08:07 AM
Địa Phận Dallas sẽ có thêm 2 giám mục phụ tá
http://vietcatholic.net/pics/Cha%20Deshotel.jpg

Washington-ĐGH Benedict XVI vừa chỉ định Cha J. Douglas Deshotel, 58 tuổi, cha chánh địa phận Giáo phận Dallas, và Đức Ông Mark J. Seitz, 56 tuổi, cha sở St Rita, làm giám mục phụ tá của Giáo phận Dallas.

Tin này được công bố tại Washington, ngày 11 tháng ba, bởi Đức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, khâm mạng Tòa Thánh tại Hoa Kỳ.

Cha John Douglas Deshotel sinh tại Kinder, Louisiana, ngày 06 tháng một năm 1952, đậu Cử nhân Văn Khoa và Cao học Thần Học tại Đại học Dallas. Thụ phong linh mục cho Giáo phận Dallas năm 1978.

Ngài từng là phó xứ của ̉St Patrick Parish, Dallas (1978-1980); St Anthony Parish, Longview (1980-1982); St Elizabeth of Hungary Parish, Dallas, (1982-1983); St Thomas Aquinas Parish, Longview (1983-1988); là chánh xứ St William Parish, Greenville (1988-1992); St John Nepomucene Parish, Ennis, (1992-1995); St Lukegiáo xứ, Irving (1995-2001).

Ngài làm phó giám đốc Đại Chủng viện Chúa Ba Ngôi, Irving, (2001-2005); chánh xứ St Monica và St. Juan Diego Parish, Dallas, (2006-2008); là cha chánh đại diện và điều phối viên của Tòa GM, kể từ năm 2007.

Đ.Ô. Mark Joseph Seitz sinh ở Milwaukee ngày 10 Tháng 1, 1954, đậu Cử nhân triết học, và Cao học Thần học tại Trường Đại học Dallas. Ngài thụ phong linh mục cho Giáo phận Dallas năm 1980.

Ngài lấy văn bằng Thạc sĩ phụng vụ tại Đại học St John's, Collegeville, Minnesota, năm 1985. Trong năm 2004, ĐGH John Paul II nâng ngài lên danh hiệu "Monsignor."

Ngài từng làm cha sở tại Good Shepherd Parish, Garland, (1980-1985); Phó giáo sư Đại học Dallas, (1985-1994); lãnh đạo tinh thần Đại Chủng Viện Chúa Ba Ngôi, (1986-1987); Phó giám đốc, Đại Chủng viện Chúa Ba Ngôi, (1987 -1.993); Chánh xứ St Joseph Parish, Waxahachie (1993-2003); và chánh xứ St Rita Parish, từ năm 2003.

Giáo phận Dallas gồm 7.523 dặm vuông với dân số 3.688.838 trong đó có 1.127.985, hay 31 phần trăm, là Công giáo.

Lễ tấn phong sẽ là ngày 27 tháng Tư 2010 tại nhà thờ chính tòa, thánh đường ĐB Guadalupe.

Nguồn:http://vietcatholic.net