PDA

View Full Version : Một số bài nhạc Mùa Chay-Phục Sinh của NS.Mai Nguyên Vũdominico_dung
16-03-2010, 01:52 AM
Xin giới thiệu một số bài nhạc (.pdf) phụng vụ "Mùa Chay-Phục Sinh" có trong sách nhạc "Khúc Cảm tạ - Tuyển tập Thánh Ca" của NS.Mai Nguyên Vũ:

dominico_dung
16-03-2010, 01:53 AM
(tiếp theo)...................................