PDA

View Full Version : Cách làm "link buttons" bằng Adobe Photo shop?xuyenviet
16-03-2010, 02:37 AM
Xv thấy một số trang web họ làm "link button" rất đẹp theo cách thiết kế của họ. Ace nào biết cách sử dụng adobe photo shop để làm link button bằng tiếng Việt xin chỉ cach làm giùm.

Thành_love
16-03-2010, 09:01 PM
có thể cho xem ảnh demo được không? hoặc gửi link trang web đó nữa thì tốt hơn :D

xuyenviet
16-03-2010, 09:38 PM
Thí dụ như trang web của họ đạo Cái Mơn thuộc Giáo phân Vĩnh Long
http://www.caimon.conggiao.net/
những cái "link buttons" như: Hành hương, Liên kết, Giáo xứ bạn, vân vân thuộc hình dạng gif. Cách làm những hình link nay chắc phải sử dụng chương trình phần mềm của Adobe.