PDA

View Full Version : Của Rẻ Là Của Ôi!xuyenviet
17-03-2010, 02:27 AM
Trong châm ngôn Việt Nam có cấu "Của Rẻ Là Của Ôi!". Khổ nổi ai thấy đồ "đại hạ giá" cũng lăng xả vào để vơ vét, dù sao, thì đồ "đại hạ giá" vẫn còn xài được chứ đồ "cho không" cho "free" thì chúng ta phải thận trọng, xem rỏ nguồn gốc kẻo ăn vào bị mắc xương cá 3 ngạnh thì phải đi phẩu thuật mà lôi ra.
Chúng ta là người công giáo càng không nên làm nghơ trước những công ti cho "host free" để rồi họ sử dụng trang web của mình mà quảng cáo tầm bậy, tầm bạ. Chúng ta phải có nhiệm vụ "chỉ tay một ngón", đã thông tư tưởng cho nhau, và thông báo đến người có trách nhiệm không bị lợi dụng một cách công khai mà lại làm ngơ.
Hình mà XV lưu ở dưới thuộc về trang web của một giáo xứ Việt Nam tại Hoa Kỳ mà lại kẹo đến nổi phải host trang web của giáo xứ trên tripod, một loại cho "free", cho không, mà tưởng bở vớ nhằm đồ tốt. Tội nghiệp! Hãy nhìm xem, họ quảng cáo phim Tình Dục ngay trên trang nhà thì còn ra thể thống gì. Một trang web công giáo bị người ta lợi dụng quảng cáo phim tình dục lại không biết thì thật là hết sức nói.
http://www.xedapxuyenviet.com/Forums_Images/031_cua_hoi.jpg