PDA

View Full Version : Chúc mừng sinh nhật bác TàoHoaHongTrang
09-04-2008, 01:56 AM
Chúc bác Tào sinh nhật vui vẻ,hạnh phúc, bình an trong tay Chúa và tràn đầy ơn huệ Chúa ban


http://img.123greetings.com/eventsnew/birth_blessings/1008-061-04-1069.swf

happy xinh
11-04-2008, 08:37 AM
dù trễ happy cũng chúc pác Tào ( hem bit là tao gì ) sinh nhật vui vẻ , có nhìu tìn lẻ choa happy ^^