PDA

View Full Version : Chương trình ngày giới trẻ năm thánh 2010 Giáo Phận Qui NhơnJB.Lưu Hùng Vương
19-03-2010, 08:13 PM
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY GIỚI TRẺ NĂM THÁNH 2010

GIÁO PHẬN QUI NHƠN

27- 28. 03. 2010
I. Chủ đề: "TÔI PHẢI LÀM GÌ?"

"Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp" (Mc 10,17)

II. Thời gian: Từ 14g00 ngày 27 đến 16g00 ngày 28.03.2010.

III. Địa điểm: Chủng viện Qui Nhơn.

IV. Hình thức: Sinh hoạt trại.

V. Chương trình:

1. Ngày Thứ bảy 27.03.2010 :

 14g00: Đón tiếp (nhận danh sách, tiết mục văn nghệ - giao đất trại,
tài liệu sinh hoạt, bản tên ...) (Ban quản trại).

 16g00: Tập trung (sinh hoạt làm quen, tập băng reo, bài hát chủ đề…
chuẩn bị khai mạc) (Ban sinh hoạt - Ban quản trại).

 17g00: Nghi thức khai mạc:
Hát kinh Chúa Thánh Thần - Đọc Tin Mừng, Cầu nguyện...

- Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

- Huấn từ khai mạc (Đức Cha Phó)

- Giới thiệu ban điều hành trại

- Cha trưởng ban điều hành trại tuyên bố khai mạc

- Hô băng reo và hát bài ca chủ đề: "Tôi phải làm gì?"

- Trao còi cho phó điều hành trại

- Thông qua nội qui và hiệu lệnh tập họp.

 17g30: Tham quan các tiểu trại.

 18g00: Cơm tối

 19g00: Sinh hoạt lửa trại - Văn nghệ giao lưu (Ban quản trại - Ban sinh hoạt)

 21g30: Tĩnh nguyện (Ban Phụng Vụ và Cầu Nguyện) – Nghỉ đêm.

2. Ngày Chúa Nhật 28.03.2010 :

 04g30: Thức dậy

 05g30: Thánh Lễ Lá (kiệu lá từ Tòa Giám Mục) (Ban Phụng Vụ và
Cầu Nguyện).

 07g00: Điểm tâm

 07g30: Tập họp chung, khởi động, trò chơi (Ban sinh hoạt)

 08g15: Bài nói chuyện về chủ đề: "Tôi phải làm gì?" (trong hội trường)

 09g00: Hội thảo theo tiểu trại

 10g00: Đúc kết chung (trong hội trường)

 11g00: Sinh hoạt tiểu trại

 11g30: Cơm trưa

 13g00: Sinh hoạt tiểu trại

 14g00: Tập trung sinh hoạt chung, chuẩn bị nghi thức bế mạc.

 14g45: Hạ trại, vệ sinh khu vực trại.

 15g00: Nghi thức bế mạc.

- Đón Đức Cha, Quý Cha,…

- Ban thi đua tổng kết - nhận định - lượng giá - phát thưởng - quà lưu niệm...

- Đại diện giới trẻ giáo phận cám ơn

- Huấn từ bế mạc của Đức Cha

- Nghi Thức Sai Đi (Ban Phụng Vụ và Cầu Nguyện).
www.ghphuyen.net (http://www.ghphuyen.net)