PDA

View Full Version : Karafun "Lòng Sám Hối"Minh Tuong
20-03-2010, 06:15 AM
:118::118::118:

Karafun
"Lòng Sám Hối"
Nhạc và Lời: Lm. Tri Ân Ca
Demo: Phi Nguyên


:nhay:
download Karafun bấm vào đây (http://www.dauantinhyeu.info/NhacKaraoke/Karafun/Long%20Sam%20Hoi%20%28PN%29%20-%20MT.kfn)
:nhay: