PDA

View Full Version : Lá gì ?trinhhoaian
11-04-2008, 03:51 PM
Hôm nay cuối tuần, HA có vài câu đố vui cho cuối tuần nhé ..
- Lá gì có mẹ không cha ?
- Lá gì rỗng tuếch người già thích ăn ?
- Lá gì dùng để nuôi tằm ?
- Lá gì ví với đăm đăm mắt huyền ?
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ .

littlewave
11-04-2008, 09:12 PM
hi, HA, lit giả nhời ấy nè, đố dzui để chọc hay có thưởng?

- Lá gì có mẹ không cha ? => lá mạ
- Lá gì rỗng tuếch người già thích ăn ? => lá trầu không
- Lá gì dùng để nuôi tằm ? => lá dâu
- Lá gì ví với đăm đăm mắt huyền ? => lá răm

Hi dzọng câu giả nhời cúng cùi của HA là "có thưởng" nhoa.

trinhhoaian
11-04-2008, 09:50 PM
Chà... littlewave giỏi ghê nơi vậy đó !!! nhưng "Lá gì có Mẹ không Cha là Lá rau má đó....hi...hi....
bây giờ thì HA không thể trao giải thưởng được ..hẹn các câu đô sau vậy ....cám ơn litt tham gia ....Chờ HA ra câu đố mới..

giusehien
11-04-2008, 09:57 PM
chúc mừng littlewave đã trả lời đúng câu đố trên...