PDA

View Full Version : Thông tin ngày đại hội giới trẻ Giáo Phận Sài Gòn ngày 27/3/2010migoi_sg
23-03-2010, 04:29 PM
Sau đây là thông tin về đại hội giới trẻ của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Xin ACE vui lòng đọc ở file đính kèm. Thanks