PDA

View Full Version : giới thiệugioanha
31-03-2010, 06:34 PM
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU WEBSITE CỦA ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI-CARITAS VIỆT NAM, trực thuộc HDGMVN

Khai trương ngày 25.3.2010

http://caritasvn.org/default.aspx