PDA

View Full Version : Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn: Đêm Vọng Phục Sinh 2010vũng_nước
05-04-2010, 05:19 AM
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn: Đêm Vọng Phục Sinh 2010

CN, 04/04/2010 - 17:26 by toanbong
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/cross_jesus-crucified-resurrection_full_0.jpeg
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/Dem_vuot_qua_2010.mp3
Tin Mừng & Bài giảng Đêm Vọng Phục Sinh