PDA

View Full Version : Chương Trình chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Hoa KỳBMK
15-04-2008, 09:40 PM
Chương Trình chi tiết chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Hoa Kỳ (từ ngày 15 đến 20/04/2008).

Tin Vatican (Vat. 13/04/2008) - Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ đến thăm Hoa Kỳ, tại Thủ Ðô Washington và thành phố New York. Phòng Báo Chí Toà Thánh đã công bố Chương Trình chi tiết chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Hoa Kỳ (từ ngày 15 đến 20/04/2008) như sau:

- Thứ Ba 15/04/2008:
Tại Italia:
12:00 ÐTC đáp máy bay, bắt đầu rời phi trường Fiumicino của Roma để đi tới Phi Trường Quân Sự Andrews của Washington, Hoa Kỳ.

Tại Washington (Hoa Kỳ):
16:00 ÐTC đến phi trường quân sự Andrews của Washington, Hoa Kỳ. Tại đây, ÐTC sẽ được Tổng Thống Hoa Kỳ và Phu Nhân tiếp đón.
16:15 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Phi Trường Quân Sự Andrews tới Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington.

- Thứ Tư Ngày 16/04/2008:
Buổi sáng: Thánh lễ riêng của ÐTC tại Nhà Nguyện của Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington.
10:10 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington tới Tòa Bạch Cung (Dinh Tổng Thống) ở Washington.
10:30 Nghi lễ đón chào ÐTC tại tiền đường phía Nam của Tòa Bạch Cung. Tại đây ÐTC sẽ đọc một diễn văn.
Sau nghi lễ đón chào, ÐTC viếng thăm Tổng Thống Hoa Kỳ tại Văn Phòng của Tòa Bạch Cung.
12:00 ÐTC di chuyển bằng xe kiếng (Popemobile) từ Tòa Bạch Cung trở về Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington.
13:00 ÐTC cùng phái đoàn tháp tùng ăn trưa cùng với các Ðức Hồng Y của Hoa Kỳ và Ủy Ban Thường Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington.
16:45 ÐTC tiếp đón các tổ chức Từ Thiện Bác Ái và Tông Ðồ Giáo Dân của Hoa Kỳ tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington.
17:00 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington tới Ðền Thánh Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington. Khi tới Ðền Thánh, ÐTC sẽ di chuyển bằng xe kiếng (Popemobile).
17:45 ÐTC cầu nguyện tại Ðền Thánh, và sau đó tham dự buổi gặp gỡ với các Ðức Giám Mục của Hoa Kỳ tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington. ÐTC sẽ đọc một bài diễn văn tại đây.
19:30 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Ðền Thánh Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở Washignton trở về Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washignton.

- Thứ Năm 17/04/2008:
9:00 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washignton tới Sân Vận Ðộng Quốc Gia ở Washignton.
10:00 ÐTC cử hành Thánh Lễ tại Sân Vận Ðộng Quốc Gia ở Washington. ÐTC sẽ có bài giảng thánh lễ.
12:15 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Sân Vận Ðộng Quốc Gia ở Washignton trở về Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washignton.
16:40 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washignton tới Trường Ðại Học Công Giáo của Hoa Kỳ tại Washington.
17:00 ÐTC gặp gỡ cộng đồng các sinh viên tại Ðại Thính Ðường của Trường Ðại Học Công Giáo của Hoa Kỳ tại Washington. ÐTC sẽ đọc một bài diễn văn tại đây.
18:15 ÐTC di chuyển bằng xe kiếng (Popemobile) từ Trường Ðại Học Công Giáo của Hoa Kỳ tại Washington tới Trung Tâm Văn Hóa Gioan Phaolô II ở Washington.
18:30 ÐTC gặp gỡ các đại diện của các tôn giáo tại Thính Ðường trong Trung Tâm Văn Hóa Gioan Phaolô II ở Washington. ÐTC sẽ đọc một bài diễn văn tại đây.
19:30 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Trung Tâm Văn Hóa Gioan Phaolô II ở Washington trở về Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington.

- Thứ Sáu 18/04/2008:
Buổi sáng: Thánh lễ riêng của ÐTC tại Nhà Nguyện của Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington.
7:50 ÐTC từ giã Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington.
8:00 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Washington tới Phi Trường Quân Sự Andrews tại Washington.
8:45 ÐTC đáp máy bay đi New York.

Tại New York (Hoa Kỳ):
9:45 ÐTC đến Phi Trường Quốc Tế John Fitzgerald Kennedy ở New York.
10:00 ÐTC di chuyển bằng máy bay trực thăng tới Manhattan (New York).
10:30 ÐTC đến bãi đáp trực thăng Wall Street ở Manhattan (New York). Sau đó ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ bãi đáp trực thăng Wall Street tới Trụ Sở Liên Hiệp Quốc ở New York.
10:45 ÐTC viếng thăm Trụ Sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Tại Trụ Sỡ Liên Hiệp Quốc, ÐTC sẽ đọc bài diễn văn gửi Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và đọc những lời chào chúc gửi tới các cơ quan của Liên Hiệp Quốc.
13:45 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Trụ Sở Liên Hiệp Quốc tới Tòa Cư Xá Của Quan Sát Viên Thường Trực Liên Hiệp Quốc ở New York.
17:45 ÐTC di chuyển bàng xe hơi từ Cư Xá của ÐTC tới Nhà Thờ Thánh Giuse ở New York.
18:00 ÐTC tham dự cuộc gặp gỡ Ðại Kết tại Nhà Thờ Thánh Giuse ở New York. Tại đây ÐTC sẽ đọc một bài diễn văn.
19:15 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Nhà Thờ Thánh Giuse tới Tòa Cư Xá của ÐTC ở New York.
19:30 ÐTC cùng phái đoàn tháp tùng ăn tối với các Ðức Hồng Y của Hoa Kỳ và Ủy Ban Thường Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ tại Tòa Cư Xá của ÐTC ở New York.

- Thứ Bảy 19/04/2008:
8:45 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Cư Xá của ÐTC tới Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Patrick ở New York.
9:15 ÐTC cử hành Thánh Lễ cùng với các Linh Mục và các tu sĩ các Dòng Nam Nữ tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Patrick ở New York. ÐTC sẽ có bài giảng Thánh lễ.
11:30 ÐTC đi bộ từ Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Patrick tới Tòa Tổng Giám Mục New York.
12:00 ÐTC cùng phái đoàn tháp tùng ăn trưa với các Ðức Giám Mục của Tổng Giáo Phận New York.
13:15 ÐTC di chuyển bằng xe kiếng (Popemobile) từ Tòa Tổng Giám Mục New York trở về Tòa Cư Xá của ÐTC ở New York.
16:00 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Tòa Cư Xá của ÐTC tới Ðại Chủng Viện Thánh Giuse ở New York.
16:30 ÐTC gặp gỡ giới trẻ và các Ðại Chủng Sinh tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse ở New York. ÐTC sẽ đọc một bài diễn văn tại đây.
18:30 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Ðại Chủng Viện Thánh Giuse trở về Tòa Cư Xá của ÐTC ở New York.

- Chúa Nhật 20/04/2008:
9:10 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Tòa Cư Xá của ÐTC tới Sân Zero (Ground Zero) ở New York.
9:30 ÐTC viếng thăm Sân Zero ở New York. ÐTC sẽ cầu nguyện tại đây.
10:00 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Sân Zero trở về Tòa Cư Xá Của ÐTC ở New York.
13:50 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Tòa Cư Xá của ÐTC ở New York tới Sân Vận Ðộng Yankee ở New York.
14:30 ÐTC cử hành Thánh Lễ tại Sân Vận Ðộng Yankee ở New York. ÐTC sẽ có bài giảng Thánh Lễ.
16:45 ÐTC di chuyển bằng xe hơi từ Sân Vận Ðộng Yankee ở New York trở về Tòa Cư Xá của ÐTC ở New York.
19:00 ÐTC di chuyển từ Tòa Cư Xá của ÐTC tới bãi đáp trực thăng Wall Street ở New York.
19:20 ÐTC đến bãi đáp trực thăng Wall Street ở New York.
19:30 ÐTC di chuyển bằng máy bay trực thăng từ bãi đáp trực thăng Wall Street tới Phi Trường Quốc Tế John Fitzgerald Kennedy ở New York.
20:00 ÐTC đến Phi Trường Quốc Tế John Fitzgerald Kennedy ở New York. Nghi lễ từ giã ÐTC tại Phi Trường Quốc Tế John Fitzgerald Kennedy ở New York. ÐTC sẽ đọc bài diễn văn từ giã dân chúng Hoa Kỳ.
20:30 ÐTC đáp máy bay từ Phi Trường Quốc Tế John Fitzgerald Kennedy ở New York để trở về Roma.

Tại Ciampino, Roma (Italia):
10:45 ÐTC về đến Phi Trường Ciampino, Roma.