PDA

View Full Version : Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa.bethichconlua
11-04-2010, 12:01 AM
:77: :77:Lạy Chúa...con xin tín thác cuộc đời con trong lòng thương xót của Chúa...Amen

maria_hanh98
11-04-2010, 12:12 PM
Xin dâng cho Lòng Thương Xót Chúa, dĩ vãng đời con là biết bao lỗi lầm
Xin dâng cho tình Cha ưu ái. tương lai đời con xin an bài đỡ nâng
Xin dâng lên Cha giây phút này một niềm yêu mến là yêu mến mà thôi
Xin dâng lên Cha trót cuộc đời để nên của lễ và nên khúc ngợi ca...:118:

bethichconlua
11-04-2010, 09:13 PM
:77::77:Xin lòng thương xót Chúa luôn bảo vệ anh chị em trong diễn đàn Thánh Ca Việt Nam ...Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
12-04-2010, 09:56 PM
PHÚC THAY AI BIẾT THƯƠNG XÓT THÌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG