PDA

View Full Version : Chicken soup for the soul 1vũng_nước
11-04-2010, 06:05 AM
Chicken soup for the soul 1


Tác giả : Jack Canfield - Mark Victor Hansen
Người đọc : Nam Trung - Minh Trung - Ái Hòa - Ngọc Thủy
NXB : First News


Nguồn : Tuổi Trẻ


1. Lời giới thiệu
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/1-loigioithieu.mp3
2. Bài hát từ trái tim
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/2-baihattutraitim.mp3
3. Khởi đầu từ chính mình
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/3-khoidautuchinhminh.mp3
4. Một hành động của lòng nhân ái
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/4-mothanhdongcualongnhanai.mp3
5. Tình thương trong đôi mắt
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/5-tinhthuongtrongdoimat.mp3
6. Bài học từ trái tim
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/6-baihoctutraitim.mp3
7. Điều chúng tôi không nói
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/7-dieuchungtoikhongnoi.mp3
8. Niềm tin
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/8-niemtin.mp3
9. Thiên thần đẹp nhất
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/9-thienthandepnhat.mp3

10. Adam
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/10-adam.mp3

vũng_nước
11-04-2010, 06:05 AM
11. Bí mật của thiên đàng, địa ngục

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/11-BMthiendangdianguc.mp3

12. Giá trị vĩ đại của một tai nạn

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/12-giatrividaicuamottainan.mp3

13. Những điều vô giá

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/13-nhungdieuvogia.mp3

14. Cậu bé và ngôi sao

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/14-caubevangoisao.mp3

15. Để mãi nhớ đến tôi

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/15-denhodentoi.mp3

16. Nguồn động viên

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ChickenSoupOfTheSoul/16-nguondongvien.mp3