PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C (18 tháng 4/2010)vũng_nước
13-04-2010, 04:05 AM
18 tháng 4/2010: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C


BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27b-32. 40b-41
"Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: "Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?" Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, Đấng mà các ông đã giết khi treo Người trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Đấng Cứu Độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người!" Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 29, 2 và 4. 5 và 6. 11 và 12a và 13b
Đáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ.
3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con; lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.

BÀI ĐỌC II: Kh 5, 11-14
"Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, ...vinh quang và lời chúc tụng".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão; số họ đông hằng ngàn hằng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: "Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng". Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển, tung hô rằng: "Chúc Đấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời". Bốn sinh vật thưa: "Amen", và hai mươi bốn vị kỳ lão sấp mặt xuống và thờ lạy Đấng hằng sống muôn đời. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 21, 1-14 {hoặc 1-19}
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

[Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".] Đó là lời Chúa.
http://suyniem.com/pics/jesus/samac3.jpg
http://suyniem.com/Tin Mung HN/cn3psC.mp3
SUY NIỆM TIN MỪNG
TRƯỞNG THÀNH TRONG TÌNH YÊUTình yêu nào cũng có thử thách, vì qua thử thách trong tình yêu, con người mới trưởng thành đủ để nhận lãnh trách nhiệm của mình. Qui luật này sẽ không ngoại lệ cho bất cứ ai trên hành trình cuộc sống trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân nơi các môi trường sống, cũng như qua các biến cố cuộc đời. Có thể nói: chính tình yêu được thử thách giúp con người hoàn hảo hóa thân phận làm người của họ ở trần gian, để chuẩn bị cho họ bước vào một "thế giới mới", thế giới của tình yêu tuyệt đối, trong đó Đấng cai trị có tên là TÌNH YÊU mà Thánh Gioan qua mạc khải cho nhân loại biết.

Điều thật lạ lùng và cũng rất tự nhiên là Chúa Giêsu đã dùng qui luật tình yêu thử thách áp dụng vào vị lãnh đạo tiên khởi của Giáo Hội Người, tức thánh Phêrô, khi Người hỏi Phêrô tới ba lần trước khi trao trách nhiệm cho ông. Người ta hay giải thích một cách tự nhiên biến cố này, chỉ vì Phêrô đã chối Chúa ba lần, nên cần phải tuyên xưng lại ba lần yêu Chúa, mới cân bằng trong trách nhiệm của tình yêu. Có thể tạm coi là đúng; tuy nhiên cần phải xác định tình yêu của Phêrô khi được trao trách nhiệm lãnh đạo chính là tình yêu được thử thách. Người được thử thách đó sẽ nhận rõ những yếu đuối của mình trong tình yêu và trong cuộc đời. Do đó không lạ khi Phêrô phản ứng lại thật chân thành: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy" khi được hỏi lần thứ ba.

Nhìn vào cách Chúa chọn và trao trách nhiệm lãnh đạo Hội Thánh của Người cho Phêrô, một người Kitô hữu chúng ta học được bài họ quý giá của sự thử thách trong tình yêu. Không có sự thử thách này, đối tượng được yêu sẽ mãi mãi không trưởng thành, vì họ luôn là những người chỉ biết nhận, mà không bao giờ biết cho đi. Tình yêu nơi họ là loại tình yêu ích kỷ tột cùng, và nơi họ sự ấu trĩ chiếm đoạt cuộc sống sẽ tạo ra nhiều lầm lỗi cũng như rắc rối cho người mình yêu và cho tha nhân họ gặp gỡ trên đường đời. Nên có thể nói một cách chân thành trong cách sống đức tin Kitô hữu rằng: Thử thách trong tình yêu vừa hoàn hảo hóa thân phận làm người, nhưng cũng hoàn hảo hóa bản chất Kitô hữu nơi mỗi người Kitô trên hành trình theo Chúa, đúng hơn là hành trình làm tông đồ của Người.

Thiết tưởng mỗi lần chúng ta đưa tay làm dấu thánh giá, một cử chỉ rất thường tình Kitô hữu, hoặc chiêm ngưỡng thánh giá của Chúa Giêsu, là mỗi lần chúng ta nhớ lại những lời Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô: "Phêrô, con có mến Ta hơn những người khác không!" Và trách nhiệm trả lời sẽ tùy thuộc nơi mỗi người chúng ta, để có thể chứng tỏ sự trưởng thành trong tình yêu của mình, một tình yêu vừa nhận lãnh và cho đi, để giúp xây dựng thực sự Nước Chúa trên trần gian hôm nay.

Lm. Raphael Xuân Nguyên