PDA

View Full Version : Thư HĐGM VIỆT NAM gởi CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚADamsan
13-04-2010, 01:43 PM
VietCatholic News
http://vietcatholic.net/pics/1068d6ca16e3b087ThuHDGMa.jpg
http://vietcatholic.net/pics/1068d6ca16e3b087ThuHDGMb.jpg