PDA

View Full Version : Hát khi rảy nước Thánhxoicucnong
15-04-2010, 11:35 PM
Xoicuc xin quý vị giúp đỡ ạ
XOicuc đang rất rất cần bài " Tôi đã thấy nước" của cha Kim Long nguyên bản. Cả mùa Ps lẫn mùa ngoài mùa Ps. Xin quý vị nào có file pdf xin vui lòng chia sẻ cho xoicuc ạ. xinc hân thành cám ơn!!!
Bình an trong Chúa Phục Sinh!!!

Gia Nhân
15-04-2010, 11:45 PM
Gửi Xôi :


http://bombbook.filegranted.com/1/search.php?q=toi+da+thay+nuoc&afid=9 (http://bombbook.filegranted.com/1/search.php?q=toi+da+thay+nuoc&afid=9)

xuyenviet
16-04-2010, 12:08 AM
Gui Xoi: Kinh Rảy Nước Thánh (Quanh Năm)
http://www.cadoanteresa.com/tu_sach_ca_doan/DucMeCacThanhBoLe/KinhRayNuocThanh_QuanhNam_khuyetdanh.pdf

Linh
16-04-2010, 01:34 PM
Xin gửi XCN bài Hát trong lúc Rảy Nước Thánh. Hy vong Bạn sử dụng như ý.