PDA

View Full Version : Thơ văn Công giáoMINH PHÚC
16-04-2010, 11:05 AM
Văn thơ tự sáng tácVÌ YÊU …

Vì yêu Chúa bị dẫn đi,
Vì yêu Chúa đến quan tòa Phi La.
Vì yêu Chúa bị hỏi tra,
Vì yêu Chúa đã xác minh chân tình.
Vì yêu Chúa lại lặng thinh,
Vì yêu Chúa đã chịu nhiều đắng cay.
Vì yêu Chúa lại giang tay,
Vì yêu Chúa đã vác mang thập hình.
Vì yêu Chúa lại nộp mình,
Vì yêu Chúa đến đỉnh đồi Can-Vê.
" Nguyễn Vũ Minh Phúc"


BƯỚC THEO MẸ
Hôm nay mồng tám tháng mười hai
Mừng Mẹ đầy phúc như Thiên sai.
Quyết theo chân Mẹ con tiến bước
Dù bao cay đắng lắm chống gai.
Xin Mẹ dìu con để con bước
Tình Mẹ thương con với tình Ngài.
Cùng Mẹ yêu người con khấn nguyện
Quốc thái dân an đến ngày mai.
" Nguyễn Vũ Minh Phúc"